hello@breadpack.pl Order now
Order now

BreadPack - manufacturer of the world's first, baked edible plates, which are also a delicious snack.

Try breadpacks now!

Order now

Collaboration

Catering

Introduce bredpaks to your menu!

Events

Serve catering meals in bredpaks

Shops / wholesalers

Sell bredpaks in your stationary store and online!

Do you want to introduce bredpaks to your offer? Call us!

+48 883 559 288

What can we serve
in breedpacks?

 • The technology of their creation allows for a very wide use and does not affect the taste of meals. Breadpacks are thick and heat-resistant, you can serve hot and liquid dishes in them.

 • They have the capacity most frequently chosen by gastronomy customers, they are ideal for serving main courses.

 • Their structure and crunchiness perfectly complements the menu of starters, finger foods and desserts. Bredpacks keep their shape for a very long time, also with cold contents, so they are suitable for serving ice cream.

 • Breadpacks are especially recommended for the event industry, street food and wherever there is a "take away" offer. They will also work well in other types of gastronomy, such as cafes, restaurants and ice cream shops. Don't hesitate to use them at home too! :)

Serving Method

On site

Takeaway

In delivery

What do we love breadpacks for?

 • Because they are vegan, which means they don’t contain products of animal origin. Breadpacks are created with care about the planet and they don’t burden the environment.

 • They are natural and have a clean label. We produce breadpacks according to a specially, restrictive recipe. They don’t contain chemical additives, flavor enhancers or processed products. Our edible dishes are a composition of wheat flour, ground flax, water, high-quality vegetable oil, pepper and a pinch of salt.

 • They are unique. For their production, we have set up a proprietary technology and baking ovens. This allows us to control every stage of the bredpack creation process. The result it a 100% edible, delicious dish that cannot be compared to any present on the market.

 • For being ecological. Using them guarantees a measurable result for the environment, e.g. reducing CO2 production. They are also safe for health, unlike many disposable plastic dishes.

They trusted us

Joanna Czajkowska Lodziarnia Loduffka, Szczecin

„W naszej lodziarni od samego początku jest oferowany deser lodowy z kwiatami jadalnymi w miseczce bredpak, klienci są zachwyceni! Cieszy ich prosty skład i niepowtarzalny smak! Ponadto nowość, sałatki z dzikimi roślinami i kwiatami, właśnie w tej genialnej miseczce!”

Katarzyna Miętkiewska, Zielona Pietrucha, Głogów

"The Breadpacks fit perfectly with our kitchen philosophy - we don't use plastic and choose cookware that is safer for the environment. The edible bowls have added flavor to the dishes we serve and have become a gastronomic attraction on Lake Slawskie. Our horses have also taken a liking to them, eagerly munching the leftovers uneaten by our guests."

Kuba Korczak Szef kuchni, propagator idei Zero Waste

"An innovative, local and incredibly tasty solution, right at your fingertips. Guests at my workshops, demonstrations, trainings and lectures on zero waste love BreadPack products. We are proud to have such a partner. I highly recommend it."

Why breadpacks?

They are an alternative to non-ecological disposable plates. They prove that ecology is choosing a more favorable solution. Eco friendly is a profit, not a loss.

They confirm your knowledge of trends and delight the guests.

They are proof of your awareness and concern for health and the environment.

About us

We created BreadPack because both the consumers and the planet deserve better.

Our company was founded on the combination of two passions: designing new technologies and environmental protection. We have built our experience by running a chain of ecological soup stores and our own production of edible plates baking machines. A few years ago, we set ourselves another goal. We wanted to create a new product, confirms the awareness that each of our choices has an impact on the surrounding world.

Angelica Szkołuda

CMO / co-owner

I use words to describe breadpacks as our minds understand them. I am the part of the company that presents the brand and rationalizes its goals.

Eugeniusz Adintsov

CEO / co-owner

I build machines to create breadpaks in accordance with our vision and idea. I am the part of the company that created and executed all the BreadPack technology, from the oven design to the delivery logistics.

Our blog

We'd love to stay in touch.

  I consent to processing
  my personal data
        Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.
  1. Informacje ogólne
  Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: breadpack.pl
  Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Breadpack Sp. z o.o. ul. Długa 44/50 lok 404 Warszawa 00-241
  Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: adintsov.e@gmail.com
  Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  Prowadzenie newslettera
  Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  Realizacja zamówionych usług
  Prezentacja oferty lub informacji
  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
  2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
  Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
  3. Hosting
  Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: home.pl
  4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  - firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  - kurierzy
  - operatorzy pocztowi
  - operatorzy płatności
  - upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
  Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  - dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych.
  Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
  5. Informacje w formularzach
  Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
  6. Logi Administratora
  Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
  7. Istotne techniki marketingowe
  Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
  Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
  Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
  8. Informacja o plikach cookies
  Serwis korzysta z plików cookies.
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
  9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  Edge
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera
  Urządzenia mobilne:
  Android
  Safari (iOS)
  Windows Phone
        
      
  I agree
  +